Podmínky použití

Podmínky použití


Následující body jsou souhrnné podmínky použití (dále jen Podmínky) služby Lékarna.online (www.lekarna.online, dále jen Služba), provozované Petrem Břichnáčem, Vondroušova 1199/57, 163 00, Praha (dále jen Provozovatel), pro lékárny či lékárenské sítě (dále jen Uživatel).


 1. Službu mohou využívat pouze vlastníci či provozovatelé lékárny či sítě lékáren.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že přidané fotografie může Provozovatel používat v rámci webových stránek Služby, včetně partnerských webů zapojených do programu pomocí API. Nad zobrazováním těchto fotografií má Uživatel plnou kontrolu.
 3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytnutá loga a ochranné známky smí Provozovatel zobrazovat na webových stránkách Služby, aniž by si na ně činil právní nárok.
 4. Uživatel odpovídá za to, že poskytnutými údaji, fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými na webových stránkách Služby, nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel nezodpovídá za případné zásahy do práv třetích osob.
 5. Uživatel není oprávněn jakkoli Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Uživatelem zadaných údajů na webových stránkách Služby.
 6. Provozovatel nezodpovídá za správnost uvedených údajů v jakémkoli případě.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu a poskytnutých údajů lékárny či lékárenské sítě pro potřeby aktualizace dat.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či znemožnit Uživateli přístup do rozhraní administrace*.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo na zařazení či nezařazení lékárny či lékárenské sítě do databáze, stejně jako na jejich vyřazení.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zvěřejnit údaje, které:
  1. jsou v rozporu s dobrými mravy
  2. mohou přivodit Provozovateli či třetím osobám újmu
  3. jsou v rozporu s právním řádem České republiky
  4. obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele
 11. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli e-mailová oznámení, která se týkají provozu služby, ve spolupráci se třetími osobami. Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení zasílání těchto e-mailů na adrese info@lekarna.online.
 12. Za porušení Podmínek použití či z důvodů v těchto Podmínkách použití uvedených si Provozovatel vyhrazuje právo přerušit zobrazování profilu lékárny či lékárenské sítě na dobu neurčitou nebo profil úplně zrušit, a to i bez předchozího vyrozumění Uživatele.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně tyto Podmínky změnit, s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím webových stránek Služby.
 14. Uživatel vyplněním profilu lékárny či profilu lékárenského řetězce souhlasí s těmito Podmínkami.
 15. Tyto Podmínky použití nabývájí platnosti a účinnosti dnem 9. 1. 2017.